DANEKRÆ nr. DK 209

 

SØPINDSVIN - navn: Stereocidaris rosenkrantzi med pigge

Orden:

Familie:

Synonymer: Typocidaris rosenkrantzi

 

 

 

Lokalitet: Løsblok, Lyngå v/Hadsten

Lag: Forkislet kalksten/flint

Alder: ?Sen Danien

 

DK209 se valuarbeskrivelse

Stereocidaris rosenkrantzi

To skaller, hvoraf den ene med tilhørende pigge.

Siliconegummiafstøbning.

Stereocidaris rosenkrantzi

Selve flintblokken med aftryk af søpindsvinet og piggene.

Stereocidaris_rosenkrantzi

 

Stereocidaris_rosenkrantzi

 

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen og Ole Bang Bertelsen, Geologisk Museum, København.