DANEKRÆ  nr. DK 724

SØPINDSVIN - navn: Salenide, endnu ubestemt.  Stenkerne i flint
Orden: Salenioida
Familie: Saleniidae
Synonymer: Lokalitet: Fisket op syd for Møn
Lag: Skrivekridt?
Alder: Tidlig Maastrichtien, Sen Kridt

  Fundet af Jacob Schomann, Vordingborg

DK 724  (* læs valuarrapporten her (pdf))                          Set fra topfeltet                                                     Set skråt fra siden                                                          Set fra mundsiden

Fotos: Sten L. Jakobsen (Statens Naturhistoriske Museum - Geologisk Museum)Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.