DANEKRÆ  nr. DK 733

SØPINDSVIN - navn: Gauthiosoma princeps
Orden: Phymosomatoida
Familie:
Synonymer:  Phymosoma princeps; Phymosoma ornatissimumLokalitet: Graaryg, Møns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Tidlig Maastrichtien, Sen Kridt

  Fundet af Mette Hofstedt

DK 733  (* læs valuarrapporten her (pdf))

Gauthiosoma princeps-Møns Klint

                      Skal (corona) af Gauthiosoma princeps set fra oversiden. Otte tilhørende primærpigge.
Skallens diameter er 60 mm.

Foto: Sten L. Jakobsen (Statens Naturhistoriske Museum - Geologisk Museum)Fossilet er en del af SNM-Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, SNM, Geologisk Museum, København.