DANEKRÆ nr. DK 764

SØPINDSVIN - navn: Pseudholaster? sp.
Orden: Holasteroida
Familie: Synonymer:Lokalitet: Gundstrup Grusgrav, Fyn
Lag: Kerteminde Mergel, "Gundstrup-blok"
Alder: Selandien, Paleocæn

 
DK 764 -  * Læs valuarrapport her

DK764
Den totale "Gundstrup-blok". Med tal er noteret forskellige fossiler.
"1" er søpindsvinene, Pseudholaster? sp.


DK764-søpindsvin
Søpindsvinene, Pseudholaster? sp. i blokken - her med en anden belysning
Pseudholaster? sp. DK764
Pseudholaster? sp. expl. 1. Set fra oven
Pseudholaster? sp. DK764
Pseudholaster? sp. expl.2. Set foroven, skråt forfra.

Fossilet er en del af Geologisk Museums Danekræsamling. Fundet i Danmark af private, erhvervet af staten i henhold til Museumslovens ordning om Danekræ.
Fotografi(er) optaget og stillet til rådighed af Sten L. Jakobsen, Geologisk Museum, København.