SØPINDSVIN - navn: Cardiaster granulosus (Goldfuss, 1829)
Orden: Holasteroida
Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Aalborg, Rørdal Kridtgrav
Lag: Skrivekridt
Alder: Tidlig eller ?Sen Maastrichtien, Kridt
Geografisk forekomst: Fundet af og fotograferet af
Niels Hemmer, Aarhus, juni 2017.

Tak for lånet.

Tidsmæssig forekomst:

 
Cardiaster-granulosus
Cardiaster granulosus, set fra oversiden. Længde af skallen ca. 5 cm. Foto, Niels Hemmer

Cardiaster granulosus
Cardiaster granulosus, set fra venstre side. Den marginale fasciole er markeret. Foto: Niels Hemmer

Cardiaster granulosus
Cardiaster granulosus, set fra undersiden. Foto: Niels Hemmer

Cardiaster granulosus
Cardiaster granulosus, set fra bagenden, periproctet. Foto: Niels Hemmer