SØPINDSVIN - navn: Cardiotaxis cf. heberti (Cotteau in Cotteau & Triger, 1860)
Orden: Holasteroida
Familie: Synonym hos Ravn 1927: Cardiaster heberti
Ref.:

Lokalitet: Stevns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Cardiotaxis cf. heberti
skal
Foto: Søren Bo Andersen
Cardiotaxis cf heberti