SØPINDSVIN - navn: Cassiduloid-søpindsvin, ? Plagiochasma sp.
Orden: Cassiduloida
Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Ignaberga, Skåne, Sverige
Lag: skalgruskalk
Alder: Tidlig Campanien
Geografisk forekomst:  samlet af Jytte Hillersborg, Randers - nu i samling: SBA
Tidsmæssig forekomst:

 
Søpindsvin af ordenen Cassiduloida: ? Plagiochasma sp.

Foto: Søren Bo Andersen

Samlet af Jytte Hillersborg, Randers - nu i samling: SBA
Cassiduloid-Ignaberga