SØPINDSVIN - navn: Echinocorys scutata  Leske, 1778 - artskompleks.  Ravn, 1927:  Echinocorys ovatus var. acuta
Orden: Familie: Synonymer: Echinocorys ovatus var. acuta hos Ravn, 1927
Ref.:

Lokalitet: Stevns Klint, N.f. Kulstirende
Lag: Skrivekridt, øverste del under danienet
Alder: Sen Maastrichtien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
En fladbundet, kegleformet variant, som Ravn i 1927 kalder: Echinocorys ovatus acuta.

Skallens længde er 7,9 cm.

Denne er særlig almindelig i de allerøverste lag af skrivekridtet Nord for Kulstirende, Stevns Klint.

Her højre side set lidt skråt fra neden (dvs. munden ligger på undersiden og på dette billede i højre side.

Foto: Søren Bo Andersen

Link til en flot bund af et andet eksemplar.
Echinocorys scutata (E. ovatus acuta)
Samme, men set direkte fra den højre side, dvs. mund mod højre, gat mod venstre.

Foto: Søren Bo Andersen
Echinocorys scutata (E. ovatus acuta)
Samme, men set direkte fra den venstre side, dvs. mund mod venstre, gat mod højre.

Skallen bevokset af kalkrørsorm, bryozokolonier, en musling (Atreta) og et par fastsiddende brachiopoder (Ancistrocrania).

Foto: Søren Bo Andersen
Echinocorys scutata (E. ovatus acuta)


Den meget flade bund. Med bevoksninger af bryozoer og kalkrørsorm.

Munden til venstre, gattet til højre.

Foto: Søren Bo Andersen

Link til en flot bund af et andet eksemplar.

På dette andet eksemplar kan man se fine detaljer vedrørende gat, mund og pig-vorter.
Echinocorys scutata (E. ovatus acuta)
Skallen set ovenfra. Topfeltet er dækket af bryozobevoksning.  Forenden vender mod venstre.

Foto: Søren Bo Andersen
Echinocorys scutata (E. ovatus acuta)