SØPINDSVIN - navn: Micraster sp., flintstenkerne
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Løsfund, Kysing Strand
Lag: Flintstenkerne
Alder: ? Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 

Tilhører Henrik S. Jensen

Foto: Søren Bo Andersen
Micraster sp.