SØPINDSVIN - navn: cf. Offaster pilula  - flintstenkerne
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Løsfund, Samsø
Lag: Flintkerne, ? oprindelig skrivekridt
Alder: ? Sen Campanien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Dette lille søpindsvin med stump bagende, forholdsvis få porer i sugefodsfelterne og et gat oppe på  "bagsiden" tyder på, at det drejer sig om Offaster pilula. Stenkerner af denne type kendes også fra grusgravene ved Sejlflod (øst f. Aalborg), og her tyder sammensætningen af de fundne søpindsvin-fossiler på, at kildeområdet / kildelagene har en lidt ældre alder end de maastrichtien-fossiler, man ellers finder som løsblokke i det danske område.

Stenkernen fundet og doneret af Bo Pagh Schultz.

Foto: Søren Bo Andersen
Offaster cf. pilula