SØPINDSVIN - navn: Phymosoma sp., skalfragment og løse pigge
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Ivö Klack, Skåne
Lag: Skalgruskalk
Alder: Tidlig Campanien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Phymosoma sp.
skal
overside, ambital-view og underside

Foto: Søren Bo Andersen

link til en anden Phymosoma-skal


Phymosoma sp. Ivö
Phymosoma sp.
pigge. Om de er sammenhørende med ovenstående skal, vides ikke.
Phymosoma sp. Ivö