SØPINDSVIN - navn: Phymosoma taeniatum  (von Hagenow, 1840) 
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Aalborg Portlands kridtgrav, Rørdal
Lag: Skrivekridt
Alder: Tidlig Maastrichtien
Surlyks zone 7
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Phymosoma taeniatum
pig og aftryk (helt til højre).
Målestok gælder de hele pigge og aftrykket.

Foto: Søren Bo Andersen
Phymosoma taeniatum pig