SØPINDSVIN - navn: Phymosomatoid-søpindsvin, p.t. ubestemt
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Ignaberga, Skåne, Sverige
Lag: skalgruskalk
Alder: Tidlig Campanien
Geografisk forekomst: samlet af Jytte Hillersborg, Randers, nu i samling: SBA
Tidsmæssig forekomst:

 
ubestemt søpindsvin af ordenen Phymosomatoida.

Foto: Søren Bo Andersen

Samlet af Jytte Hillersborg, Randers. Nu i samling: SBA
Phymosomatoida, Ignaberga