SØPINDSVIN - navn: Salenia areolata (Wahlenberg) - 3 skaleksemplarer
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Ignaberga, Skåne, Sverige
Lag: Skalgruskalk
Alder: Tidlig Campanien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Salenia areolata.
3 skaleksemplarer. Øverst set fra topfeltet (oversiden) og nederst set fra mundsiden.


Foto: Søren Bo Andersen
Salenia areolata