SØPINDSVIN - navn: Tylocidaris baltica (Schlüter, 1892)
Orden: Cidaroida Familie: Cidaridae Subfamilie: Psychocidarinae
Lokalitet:  Holtug Kridtbrud,
Stevns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien
Geografisk forekomst: Danmark, Skåne
Foto med tak lånt af Sten L. Jakobsen, Kbh.
Tidsmæssig forekomst: 
Sen Maastrichtien (ledefossil!)
Tylocidaris_baltica-Stevns 
Tylocidaris baltica  - set fra undersiden, peristomialt
Tilhører og fotograferet af: Sten L. Jakobsen