SØPINDSVIN - navn: Stereocidaris sceptrifera
Orden: Cidaroida
Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet:  Ud for Rønne Lufthavn, nær Bavnodde - Bornholm
Lag:  Bavnodde  Grønsand
Alder:  Santonien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
radioles Stereocidaris Sceptrifera
2 primærpigge af  Stereocidaris sceptrifera.   Foto: Søren Bo Andersen