SØPINDSVIN - navn: Galerites cf. sulcatoradiatus med 4 ambulakralfelter
Orden: Holectypoida
Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Opskyl på stranden ved Sangstrup Klint, Djursland
Lag: Oprindelig skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien
Geografisk forekomst: Fundet af Kirsten Nielsen
Tidsmæssig forekomst:

 
4-strålet-Galerites-Sangstrup
4-strålet Galerites stenkerne i flint.
Fundet af Kirsten Nielsen og fotograferet af Arne Dich, tak til begge.