SØPINDSVIN - navn: Adelopneustes montainvillensis (Sorignet, 1850)
Orden: Familie: Synonymer: Pseudopyrina ovalis og Pseud. subcircularis
Ref.:

Lokalitet: Hammelev Kalkgrav, inden for Sangstrup Klint, Djursland
Lag: sandsynligvis coccolithkalk
Alder: ? Mellem Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Adelopneustes montainvillensis

skal, expl.2

Foto: Søren Bo Andersen


Fundet af Henrik S. Jensen
Adelopneustes montainvillensis