SØPINDSVIN - navn: 4-tallig Brissopneustes danicus
Orden: Familie: Synonymer: Cyclaster danicus
Ref.:

Lokalitet: Hammelev Kalkgrav, Djursland
Lag: Bryozokalk
Alder: Tidlig Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Brissopneustes danicus.
Bemærk, at dette eksemplar kun har 4 sugefodsfelter (ambulacralfelter) - disse er mærket A, B, C og D på det højre delbillede.
Dette er en stor sjældenhed hos sømus-gruppen og andre gravende søpindsvin, fordi hele skallens opbygning normalt er gearet til gravning og vand- og fødetransport via sugefodsfelterne. Brissopneustes har normalt 3 genitalporer (huller til udledning af kønsprodukterne), men dette eksemplar ser ud til også at have mistet den ene af disse porer.
Længde ca. 2,5 cm.

Indsamling og Foto: Henrik S. Jensen, Holme.

4-tallig Brissopneustes danicus