SØPINDSVIN - navn: Brissopneustes suecicus  Schlüter
Orden: Spatangoida
Familie: Synonymer: Cyclaster suecicus (Schlüter)
Ref.:

Lokalitet: Dalbyovre, S.f. Hadsund
Lag: Kokkolith-kalk
Alder: Mellem Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Brissopneustes suecicus

Skaleksemplar set fra oversiden (tv), fra undersiden (midt) og fra bagenden (th).

Skallen er lettere trykket.

Foto: Søren Bo Andersen
Brissopneustes suecicus - Dalbyovre