SØPINDSVIN - navn: Cyclaster bruennichi  Ravn, 1927
Orden: Familie: Synonymer: C. brünnichi
Ref.:

Lokalitet: Dania kalkgrav v/Mariager Fjord
Lag: Coccolithkalk, svarende til Cerithiumkalken
Alder: Tidligste Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:
Cyclaster bruennichi

overside.
Bemærk fasciolen, især omkring de bageste petaloide ambulacralfelter ved topfeltet. Selve topfeltpladerne mangler her.

Foto: Søren Bo Andersen
Cyclaster bruennichi
Cyclaster bruennichi

undersiden.
Bemærk den subanale fasciole nederst på skallen.
Cyclaster bruennichiCyclaster bruennichi

bagenden.
Bemærk den subanale fasciole nederst på skallen.
Cyclaster bruennichi
Cyclaster bruennichi

set fra venstre side, forenden vender mod venstre
Cyclaster bruennichi