SØPINDSVIN - navn: Echinocorys obliqua  - med mundfeltplader (buccal-plader)
Orden: Familie: Synonymer: Echinocorys obliquus
Ref.:

Lokalitet: Løsfundet grå flintblok,
                Nordby Østerstrand, Samsø. 2012
Lag: ?oprindeligt kalksandskalk
Alder: Sen (Øvre) Danien
Geografisk forekomst: Fundet af og i samling hos: Sonnich Brinch Morgenstern
Tidsmæssig forekomst: Sen Danien

 
Flintkerne af Echinocorys obliqua - med bevarede mundfeltplader.

Bemærk, at mundåbningen er dækket af små mundfeltplader
(peristomiale plader = buccal-plader).
Disse har siddet i en fleksibel, tynd hud, men bevares kun yderst sjældent!

Mundfeltpladerne må ikke forveksles med det tandapparat (= Aristoteles' lygte), som findes hos de regulære søpindsvin.

Målestok  5 cm, dvs. skallens længde er ca. 3,2 cm.

Søpindsvinet er fundet af og foto venligst udlånt af: Sonnich Brinch Morgenstern, Samsø

Echinocorys obliqua Samsø- med buccal plader


Nærbillede af
buccal-pladerne - dvs. aftryk i flint af inder-
siden af buccal-pladerne.

buccal-plader