SØPINDSVIN - navn: Galeaster carinatus RAVN 1927
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Klim Kalkgrav, Hanherred
Lag: Bryozokalk
Alder: Tidlig Danien
Geografisk forekomst: Danmark (?)

Tidsmæssig forekomst: Tidlig Danien (?)

 
Galeaster carinatus RAVN 1927

Finder:
Ellen N. Andersen

Foto:
Søren Bo Andersen

1: Oversiden
2: Undersiden
3: Højre side, forenden er
    til højre
4: Venstre side, forenden er
    til venstre

Galeaster carinatus - Klim
Galeaster carinatus RAVN 1927

Finder:
Ellen N. Andersen

Foto:
Søren Bo Andersen

5: Bagenden med periprokt (analfelt)
6: Forenden med frontalfure og
    peristom (mundfelt)

7: Skråt blik på undersiden fra
    venstre side

8: Skråt blik på undersiden
    fra forenden
Galeaster carinatus - Klim
Dette søpindsvin blev i 2006 indsendt til Danekræprøvelse og blev efterfølgende godkendt som Danekræ