SØPINDSVIN - navn: Galerites vulgaris? med kun 4 ambulacralfelter ("4 stråler")
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet:
Lag:
Alder:
Geografisk forekomst: Fundet af: Møns Amatørgeologiske Forening Tidsmæssig forekomst:

 

Galerites vulgaris? med kun 4 ambulacralfelter ("4 stråler")

Set fra undersiden. Munden er centralt i midten, aftryk af gattet er foroven i billedet. Det ambulacralfelt, der "mangler" skulle have ligget nederst i billedet, i position "klokken 6".


Foto: Sascha Bendix/Ole Bang
Møns Amatørgeologiske Forening, MAF

Tak for tilladelsen til at vise foto.

Galerites med 4 ambulacralfelter