SØPINDSVIN - navn: Galerites sulcatoradiatus - 4-tallig
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Stevns Klint
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Galerites sulcatoradiatus med skal.

Bemærk, at det forreste ambulacralfelt (sugefods-felt) mangler.

Set fra undersiden og fra oversiden.

Tilhører Henrik Jensen, Holme.Foto: Søren Bo Andersen
Galerites sulcatoradiatus 4-tallig
Galerites sulcatoradiatus med skal.
Set fra undersiden.

Ambulacralfelterne (sugefods-felterne) er markeret med "A".

Bemærk, at det forreste ambulacralfelt mangler.

Diameter: 25 mm.

Tilhører Henrik Jensen, Holme.Foto: Søren Bo Andersen
Galerites sulcatoradiatus 4-tallig