SØPINDSVIN - navn: Linthia sp. - stenkerne og aftryk
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Løsblok, Nymølle Grusgrav v/ Farum
Lag:
Alder: Sen? Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Stenkerne af Linthia sp.
Fra venstre mod højre:
Overside, underside, set fra venstre side.

Foto: Søren Bo Andersen
Linthia sp. stenkerne Danien
Linthia sp.

Siliconegummi aftryk hørende til ovenstående stenkerne.
Set fra undersiden og set fra bagenden.

Foto: Søren Bo Andersen

Linthia sp. aftryk, Danien