SØPINDSVIN - navn: Salenocidaris minima (Agassiz & Desor, 1846)
Orden: Salenoida
Familie: Synonymer: Salenidia danica i Ravn, 1928
Ref.:

Lokalitet: Faxe Kalkbrud, 1973
Lag: Moltkiakalk
Alder: Mellem Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 
Salenocidaris minima

skal set fra oven (t.v.) og fra mundsiden (t.h.)

Foto: Søren Bo Andersen
Salenocidaris minima, Faxe DK