SØPINDSVIN - navn: Tylocidaris sp. - pigge
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Karlstrup Kalkgrav
 øverst i vestvæggen
Lag: Bryozokalk
Alder: ?Mellem Danien
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 

Tylocidaris sp. - pigge

Foto: Søren Bo Andersen
Tylocidaris sp. - pigge