SØPINDSVIN - navn: Pigge af Tylocidaris baltica med boring af ichnospecies: Trypanites mobilis
Orden: Familie: Synonymer:
Ref.:

Lokalitet: Stevns Kridtbrud
Lag: Skrivekridt
Alder: Sen Maastrichtien, Kridt. Surlyk zone 10.
Geografisk forekomst:
Tidsmæssig forekomst:

 

Tre primærpigge af Tylocidaris baltica med boringer af ichnospecies Trypanites mobilis, en sipunculid orm, til brug som "bolig".
Til venstre: Samme tre pigge som ovenover med angivelse af boredybden.                                       Til højre: Som Neumann, Wishak og Bromley  forestiller sig ormens placering i levende tilstand.  *)
*) Reference:  Neumann, Wishak & Bromley 2008: Boring a mobile domicile: an alternative to conchicolous life habit. - Current Developments in Bioerosion. Erlangen Earth Conference Series. 307-327. Springer Verlag.