SØPINDSVIN - navn:  Clypeaster (Orthanthus) euclastus H.L. CLARK, 1941
 Orden   Clypeasteroida
 Vanddybde

  

 
 Underorden  
 Længde   20 cm
 Familie
  Clypeasteridae
 Bredde   20 cm
 Lokalitet/land   Bahamas

 Højde

  06 cm
Dato/år/lånt af:
  RGB&UA
 Fotograf
  Søren Bo Andersen

 
Clypeaster euclastus
Skallen set fra oversiden, forreste ambulakrum er til højre

Clypeaster euclastus
Set skråt fra oven

Clypeaster euclastus
Underside med fødefurer, mund og gat (helt til venstre)