SØPINDSVIN - navn:  Lytechinus variegatus (LAMARCK)
 Orden   Temnopleuroida
 Vanddybde

  

 
 Underorden  
 Længde  
 Familie
  Toxopneustidae
 Bredde  
 Lokalitet/land   Bermuda

 Højde

 
Dato/år/lånt af:
  RGB&UA
 Fotograf
  Søren Bo Andersen

 
Lytechinus variegatus
Skallen set fra oven (fra topfeltet)

Lytechinus variegatus
Skallen set fra siden ind mod et ambulakral-felt (A-felt)

Lytechinus variegatus
Skallen set fra undersiden, fra mundfeltet