SØPINDSVIN - navn:  Mellita quinquesperforata LESKE, 1778
 Orden   Clypeasteroida
 Vanddybde

  

 
 Underorden   Scutellina
 Længde  
 Familie
  Mellitidae
 Bredde  
 Lokalitet/land   California - USA

 Højde

 
Dato/år/lånt af:
 
 Fotograf
  Søren Bo Andersen

  se XL-fotos
Mellita quinguesperforata
Mellita quinguesperforata
Skal med pigge. Oversiden.   XL-foto
Skal med pigge. Set skråt fra siden.   XL-foto


Mellita quinguesperforata
Mellita quinguesperforata
Skal delvis med pigge på undersiden.   XL-foto Undersiden med mund og gat   XL-foto