SØPINDSVIN - navn:  Mellita quinquesperforata LESKE, 1778
 Orden   Clypeasteroida
 Vanddybde

  

 
 Underorden   Scutellina
 Længde  
 Familie
  Mellitidae
 Bredde  
 Lokalitet/land   Florida - USA

 Højde

 
Dato/år/lånt af:
 
 Fotograf
  Søren Bo Andersen

  se XL-fotos
Mellita quinquesperforata
Mellita quinquesperforata
Overside - 5 lunuler (huller gennem skallen)  XL-foto
Overside med topfelt   XL-foto


Mellita quinquesperforata
Mellita quinquesperforata
Underside - 5 lunuler (huller gennem skallen)  XL-foto Underside med mund og gat   XL-foto