SØPINDSVIN - navn:  Psychocidaris ohshimai IKEDA, 1935
 Orden   Cidaroida
 Vanddybde

   50-100 meters dybde

 
 Underorden  
 Længde  
 Familie
  Psychocidaridae
 Bredde  
 Lokalitet/land   Aliquay Island, Philippinerne
PHI

 Højde

 
Dato/år/:
 
 Fotograf
  Søren Bo Andersen

  se XL-fotos


Denne type søpindsvin er nært beslægtet med slægten Tylocidaris, som i Danmark forekommer i Kridttiden og i Danien, og har som denne uigennemborede tuberkler (pig-knuder)

Psychocidaris ohshimai
Pcychocidaris ohshimai
Overside med gat i topfeltområdet.   XL-foto
Set fra siden. Bemærk variationen af pigge.   XL-foto


Psychocidaris ohshimai
Psychocidaris ohshimai
Underside - bemærk, pigge forskellige fra oversidens.   XL-foto Underside med mundområdet.   XL-foto