SØPINDSVIN - navn: Pseudholaster faxensis  (Hennig, 1898)
Orden: Familie: Synonymer: Holaster faxensis
Ref.:

Lokalitet: Fakse Kalkbrud
Lag: Koralkalk
Alder: Mellem Danien, T. bruennichi-zone
Geografisk forekomst: Links til andre eksemplarer fra Fakse:
 2        3        4
Tidsmæssig forekomst:

Tak til Niels Hemmer for at måtte låne dette pæne eksemplar


 
Pseudholaster faxensis

Skallen set fra oven

Tilhører: Niels Hemmer, Århus
Foto: Søren Bo Andersen
Pseudholaster faxensis
Pseudholaster faxensis

Skallen set fra venstre side

Tilhører: Niels Hemmer, Århus
Foto: Søren Bo Andersen

Pseudholaster faxensis
Pseudholaster faxensis

Skallen set skråt forfra

Tilhører: Niels Hemmer, Århus
Foto: Søren Bo Andersen

Pseudholaster faxensisPseudholaster faxensis

Topfeltet på ovenstående eksemplar.
Se tegning herunder (F) for nærmere afgrænsning af de enkelte plader i topfeltet.

Tilhører: Niels Hemmer, Århus
Foto: Søren Bo Andersen

Pseudholaster faxensis

Tegninger fra :

Smith, A.B. & Jeffery, C.H., 2000: Maastrichtian and Palaeocene Echinoids: A Key to World Faunas. - Special Papers in Palaeontology No. 63. The Palaeontological Association, London. 406 pp. 152 Text-figures
fig after Smith & Jeffery 2000, textfig 124