SØPINDSVIN - navn: Pseudholaster faxensis  (Hennig, 1898)
Orden: Familie: Synonymer: Holaster faxensis
Ref.:

Lokalitet: Fakse Kalkbrud
Lag: Koralkalk
Alder: Mellem Danien, T. bruennichi-zone
Geografisk forekomst: Links til andre eksemplarer fra Fakse:
 1        2        4
Tidsmæssig forekomst:

 
Pseudholaster faxensis

Skallen set fra oven (tv) - set fra undersiden (midt) og set fra gatenden/bagenden (th).


Foto: Søren Bo Andersen
Pseudholaster faxensis